Geachte leden,

De concept notulen van de ALV op 13 april jl staan op de eigenaren-site.

U vindt ze hier:

190413 Notulen ALV 13 april 2019